İlçemiz Karşıyaka Mahallesi tapuda 30 ada 9, 10, 12, 26, 81, 82 ve 98 nolu parsellerde Geri Dönüş Cetvellerinin Onayı ve 3194 Sayılı Kanunun 18. Madde ve 2981/3290 sayılı yasanın Ek1 maddesi uygulaması Belediye Encümeninin 17/11/2021 tarih ve 2021/89 sayılı kararıyla onanarak 1 ay sürey ile İmar İşleri Müdürlüğü'nde askıya çıkarılmıştır.