6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununu ile idarelerin taraf olduğu ve kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ile işe iade taleplerine dair uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak belirlenmiştir.

6325 sayılı Kanun'un 15 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Belediye Başkanlığınca arabuluculuk müzakerelerinde idareyi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.


Komisyon İrtibat Bilgileri


Adres :  Yeni Mahalle Cumhuriyet Alanı

               Belediye İş Hanı Kat 3

             Devrek/Zonguldak

Tel : (372) 556 1131
E-posta : hukukisleri@devrek.bel.tr