Belediyemizin 1/1000 ölçekli imar planında 1 adedinde UTEM Planlama Proje, İnşaat, İş Makinaları Eğitim ve Danışmanlık Hiz. Tic. Ltd. Şti tarafından yapılan ve Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarihli toplantısında 2018/09 sayılı kararıyla F27C05D2D paftası plan tadilatları yapılmasının kabul edildiği husundaki ilanı 02.02.2018  ve 02.03.2018 tarihleri arasında 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce askıya çıkarılmış olup, ilişikte gönderilen ilanımız yapılarak ilan tutanağının düzenlenerek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gönderilmesini ve Belediye internet sitesinde yayınlanması hususunda;, ilanımız yayınlanmaktadır.