İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi hudutlarında bulunan tapuda 456 ada 1 ve 2 nolu parseller ve 455 ada 1 nolu parseller üzerinde 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde uygulanması Belediye Encümeni'nin 19/10/2017 tarih ve 2017/113 sayılı kararıyla onanarak 1 (bir)  ay süre ile İmar İşleri Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmış olup, ilanımız yayınlanmaktadır.