İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapuda 456 ada 1 ve 2 nolu parseller 455 ada 1 nolu parsel de 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması Belediyemiz Encümeni'nin 19.10.2017 tarih ve 2017/113 sayılı kararıyla onanarak 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce askıya çıkarılmış olup,  ilanımız yayınlanmaktadır.