İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 296 ada 1-2-3  nolu parsel 297 ada 1 nolu parsel 298 ada 1 nolu parsel 299 ada 1 nolu parsel 302 ada 1-3-4 nolu parseller 331 ada 19-23-24-28 nolu parseller üzerinde belediyemiz encümenince 05.03.2015 tarih ve 2015/44 sayılı kararı ile uygulanan imar uygulaması T.C. Zonguldak İdari Mahkemesinin 2015/1309 Esas ve 2016/1842 karar sayılı uygulamanın iptali kararı ile geriye dönüş cetveli hazırlanarak yeniden 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde 2981 sayılı yasanın 10/c  maddesi uygulanması Belediye Encümeninin 19/07/2017 tarih ve 2017/74 sayılı kararıyla onanarak 1 ay süre ile İmar İşleri Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmış olup, ilanımız yayınlanmaktadır.