İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapuda 52 ada 29 parsel ve (Tapu kaydında Müstakimler Köyü) 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 27 nolu parsellerde, 2981 sayılı yasanın 10C Maddesi uygulaması Belediyemiz Encümeninin 19/04/2017 tarih ve 2017/19 sayılı kararıyla onaylanarak 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmış olup, ilanımız yayınlanmaktadır.